Kategória: Közéleti cikkek

AMI NÉLKÜL SZOBOSZLAI DOMINIKNAK SEM MENNE: ÖNBIZALOM A SPORTBAN

A cikk forrása: Ami nélkül Szoboszlai Dominiknak sem menne: önbizalom a sportban – nb1.hu

Az önbizalom nem fán terem, mint az alma. Tudatos erőfeszítések eredménye”.

Ez az idézet az egyik, szívemnek kedves tanáromtól származik. És igaza volt. Valóban, nem egy velünk született adottságról van szó, a sportolónak szükséges nap mint nap, folyamatosan dolgozni önbizalmán.

Az önbizalom három belső tényezője

Az önbizalomnak számos belső tényezője van, amit érdemes figyelembe venni. Mégis van három olyan lényeges szempont, melyek alapvető fontosságúak. Ide tartozik egyrészt a fizikai képességbe és az edzettségbe vetett bizalom, azaz „a tudatos edzésmunkának megvan az eredménye”. Kiemelt szerepe van, amikor éppen formán kívül van a játékos és szükséges tudatosítania magában, fizikai szinten mire is képes valójában és a felépített edzésmunkának hosszú távon mindig megvan az eredménye.

Másrészt a kognitív hatékonyságba vetett bizalom is ide sorolható: „El tudom érni a célom, képes vagyok rá.”. A „Nagy cél” eléréséhez szükséges kis célokat is állítani, hogy a résztávokon elért eredmények megerősítsék a játékos önbizalmát és motivációt biztosítsanak a további feladatokhoz.

Harmadrészt pedig a nehézségekkel való megküzdésbe vetett hit is lényeges tényező, mely szerint „a nehézségekből tanulva azok erősségekké válnak”. A sportban töltött évek során megélt kitartás és erőfeszítés, beleértve a rendszeres edzéseket és a nehézségek leküzdését erősítik azt az érzést, hogy „képes vagyok megbirkózni az előttem álló kihívásokkal”. A konstruktív kritika és tanulás a hibákból elősegíti a személyiség fejlődést és optimális önbizalmat. 

A sportolónak szükséges tehát felismernie és elfogadnia erősségeit, saját értékeit. Amennyiben a nehezebb periódusok során hibáira fejlődési lehetőségként tekint, pozitív önértékelésére is koncentrál egyben. Felmerülhet azonban a kérdés: mi a különbség önbizalom és önértékelés között? Illetve mi a kapcsolat a két fogalom között?

Önbizalom és önértékelés kapcsolata

Szükséges megkülönböztetnünk az önértékelést és önbizalmat, noha a két fogalom összefügg egymással. Az önértékelés stabilabb tényező, ide tartoznak az erősségeink, fejesztendő területeink, emberi értékeink, míg az önbizalom inkább az adott helyzetre vonatkozik. Tehát ahogy a teljesítmény, úgy az önbizalom is függ az adott helyzettől, természetes jelenségként hullámzik. 

Nézzünk egy példát. A játékos teli van önbizalommal aktuális edzője irányítása alatt, kiemelkedő teljesítményt nyújt. Idővel azonban a csapat teljesítménye romlik és elküldik a trénert a klubtól. Az új edzővel a sportoló kevésbé szimpatizál, kevesebb pozitív visszajelzést kap, bizonytalanná válik saját képességeiben, teljesítménye romlik a korábbihoz képest. Amennyiben pozitív az önértékelése, el tudja fogadni, hogy az adott helyzet miatt játszik önmagához képest gyengébben és valójában a képességei alapján többre hivatott. Hozzáteszem, sok esetben ennek felismerésére sportpszichológus bevonása szükséges.

Amennyiben az önértékelése alacsony, saját tudását fogja leértékelni a helyzet tudatos elemzése helyett, így értelemszerűen csökkeni fog az önbizalma is. Gondoljunk csak bele, amit egyszer már huzamosabb ideig meg tudtunk csinálni, azzal a képességgel már rendelkezünk, tehát képesek vagyunk aszerint cselekedni újra és újra!

Az önbizalom külső összetevői

A belső tényezők mellett számos külső környezeti feltétel is lényeges szempontnak tekinthető. 

Ide tartozik a reálisan belőtt versenyzési szint, vagy akár a megfelelő sporteszközök, illetve a csapat teljesítménye mellett annak jövő perspektívája is. Példának okáért egy olyan csapatban, ahol a sportolók nagyratörő terveket szőnek, viszont a képességeik ezzel nincsenek összhangban, valószínűleg a csapat teljesítménye csalódást fog okozni és ez negatívan hat a csapat tagjainak önbizalmára is.

Munkám során azonban azt tapasztalom, leginkább a támogató környezet segíthet a játékosnak abban, hogy megbirkózzon a kihívásokkal és stabil maradjon önbizalma a pályán, valamint pályán kívül. A család, edzők, csapattársak, illetve egyéb közösségek által nyújtott pozitív visszajelzések és támogatás lényeges szerepet játszanak az önbizalom optimális szinten tartásában. A hozzánk közel állók érzelmi támogatása, őszinte érdeklődése, egy-egy jól időzített pozitív visszajelzése aranyat ér!

Érdekes a sporton kívüli közösségek jelenléte is. Pályafutásom során volt olyan csapattársam, aki zenekarban gitározott, mások szervezett erdőtúrákra jártak, illetve egyetemi tanulmányok során is egy közösség tagja lehet a játékos. Ebből a nézőpontból „több lábon áll” a sportoló és az érzelmi támogatás több irányból érkezik, ami felgyorsítja az önbizalom optimalizálási folyamatát, nehezebb időszakok során.

A csapatönbizalom

A sportoló egyéni önbizalma mellett beszélhetünk csapatönbizalomról is. Ez a csoportot alkotó tagok összességének hite abban, hogy a csapat mennyire képes sikeresen teljesíteni, elérni a közös célokat. Ez a típusú önbizalom fontos szerepet játszik a csapatmunka minőségében és hatékonyságában. Rendszerint stabil önbizalommal rendelkező csapatok mögött támogató edzők, szurkolótábor és vezetőség figyelhető meg, csapat szinten helyén kezelve a sikerek mellett az esetleges kudarcokat is.

A csapatban való részvétel során alaphelyzetben minden játékosnak van egy meghatározott szerepe és felelőssége a csapat sikere érdekében. Amikor a sportoló sikeresen teljesíti a csapat érdekében rá háruló feladatokat, nő önbizalma, ami pozitív hatással van mintegy „érzelmi ragályként” a csapat önbizalmára is. Ehhez azonban szükséges edzői oldalról, illetve a klub vezetőségének részéről, hogy a szerephatékonysághoz tartozó kötelezettségek és elvárások egyértelműek legyenek. 

Gyakran előforduló eset, hogy a csapat eredményes és hatékony, magas szinten teljesítenek tagjai. A sikerek kezelésében viszont ugyancsak lényeges szempont a reális önértékelés és optimális önbizalom. Amikor már elhiszik a csapat tagjai, hogy „a bab is hús” és az addigi erőfeszítések elegendőek, akkor egyre kevesebbet tesznek az aktuális cél elérése érdekében. Mindez kellemetlen meglepetéseket eredményezhet az egyén és a csapat sportteljesítményében.

A csapat önbizalma pozitív kapcsolatban áll annak kohéziójával is. Ezt elősegíti az a típusú edzői felfogás, amikor nem elsődlegesen kritikával és a csapattagok közötti versenyt erősítve sarkall jobb teljesítményre, hanem a csapat és egyén önmagához képest mérhető fejlődését és egymás támogatását hangsúlyozva motiválja a játékosokat.

Összegzés

John Wooden legendás kosárlabda edző korábban így fogalmazott: „Ne engedd, hogy amit nem vagy képes megtenni, befolyásolja azt, amit képes vagy véghez vinni.”. A pozitív önértékelés fejlesztése és az önbizalom optimális szinten tartása tehát egy élethosszig tartó folyamat, és a sportolónak mind mentális, mind fizikai szinten szükséges dolgoznia érte. A sportpszichológusok támogatják a sportolókat megfelelő stratégiák és technikák kiválasztásában, valamint alkalmazásában, így maximalizálva sportteljesítményüket. 

Gyakran hallom, hogy az élsport nem egészséges. Én inkább abból a szempontból nézem ezt a kérdést szakemberként, mit adhat pozitív értelemben az élsport. Az elkötelezettség, a kitartás, a céltudatosság és a személyes fejlődés során beépülő értékek nemcsak a pályán, hanem a pályafutás végével, az élet más területén is hasznosíthatók. Így az élsportban töltött évek pozitív önértékelést és optimális önbizalmat adhatnak a civil élet során is.

A cikk szerzői: Szántai Levente és Szikora Attila

Besorolás Közéleti cikkek

A KIÉGÉST ÉSZRE KELL VENNI, KÜLÖNBEN NAGY BAJ LEHET

Szerző: Szántai Levente

Forrás: A kiégést észre kell venni, különben nagy baj lehet – nb1.hu

nb1
nb1

Kiégés a sportban

A kiégés gyakori, sok sportolót érintő, ugyanakkor gyakran tabuként kezelt téma. A kiégés olyan állapot, mely akkor alakul ki, mikor valaki hosszú távon stressznek van kitéve. És egyedül már nem képes ezzel megküzdeni. Vegyük azt az esetet, hogy egy fiatal labdarúgó jelzi a túledzettség tüneteit. Erre az edzője így reagál: „Nincs kedved edzeni?!”. Vagy „Nem vagy elég elhivatott!”. A túledzettség, a túlterheltség, a sérülések és az élsport okozta nyomás gyakori stressztényezők. Amennyiben ezek a tünetek megjelennek, fontos, hogy a sportoló időben szünetet tartson. Pihenni kell, illetve szakember segítségével felmérni, mi okozza a stresszt.

Jelen cikk játékos szempontból vizsgálja a kiégés jelenségét. Azonban ugyanúgy értelmezhető edzők, klubvezetők, szülők és minden sportban érintett ember számára. Így érzékenyebbé válhatunk a környezetünkben megjelenő, kiégéshez vezető jelzésekre.

A sportolók kiégésének okai

A sportolók kiégésének számos oka lehet, az egyik legjellegzetesebb a pozitív visszajelzések, megerősítések hiánya. Ebből adódóan a játékos elégedetlenné válik helyzetével, önbizalma csökken. Az edzők sokszor nem megfelelő kommunikációval akarnak sikert elérni játékosaikkal. Ennek eredménye lehet a kiégés, szélsőséges esetben az élsportból való kilépés. Előfordulhat az is, hogy olyan csapattárs hagyja el a klubot, aki támaszként volt jelen a játékos életében. Pozitív szakmai és emberi visszajelzéseket kapott tőle, így társa hiánya negatív hatással lehet motivációjára. Pozitív megerősítést tehát edzője mellett más, számára hiteles személytől is kérhet és kaphat a játékos, megküzdési stratégiaként. Továbbá hasznos önmagának is adni pozitív visszajelzéseket, amikor valamit saját elvárásai szerint jól csinált.

Következő kiégéshez vezető ok lehet a monotonitás, a túledzettség és ezzel párhuzamosan a pihenés hiánya. Alapvetően az edzők mellett dolgozó szakmai stáb felelőssége, hogy megfelelően készítsék fel a labdarúgókat aktuális mérkőzésükre. Azonban a sportpszichológus is jelzőrendszer lehet, felismerve a túledzettség állapotának jeleit. A csapatba kerülés esélye miatt általában keménynek és fáradhatatlannak mutatják magukat a játékosok, ami nem őszinte kommunikáció az edzővel szemben. Ezért a sportpszichológus fontos szerepet játszhat a túledzettség felismerésében, és a játékossal egyeztetve jelezheti azt edzőjének. A túledzettség jelei közé tartozik a fáradtság, hangulatingadozások, motiváció csökkenése, étvágytalanság, a gyakori betegségek és sérülések, alvászavarok, stagnáló vagy romló teljesítmény. Valamint a már említett csökkenő önbizalom.

További ok lehet a játékossal szemben támasztott túl magas elvárás, a nehezen teljesíthető vagy irreális célok. Erre jó példa egy utánpótláskorú labdarúgóval történt esetem. Szülei nyomására igen erős szakközépiskolába került be, általános iskolai tanulmányait befejezve. Mivel fontos volt családon belül a magas szintű tanulmányok folytatása, azzal akarták motiválni gyermeküket, hogy amennyiben nem lesz legalább négyes átlaga félévkor, ideiglenesen felhagyhat a labdarúgással. Azonban a játékos számára a labdarúgás volt az első, így az edzések miatt nem tudta tartani a tanulással szemben felé támasztott követelményeket. Végül a szülőkkel is átbeszélve a helyzetet, megelőzhető volt a fiatal játékos kiégése.

A kiégés folyamata

A kiégés folyamata öt szakaszra osztható. Amennyiben a sportolónál beavatkozás történik az első négy szakasz valamelyikében, megelőzhető a teljes kiégés állapota.

Az idealizmus szakaszában a játékos nagy lelkesedéssel veti bele magát az edzésekbe. Gyakran irreális célokat tűz ki magának. Tapasztalataim szerint ez igen jellemző felkészülési időszakban, új csapathoz kerülve. Ilyenkor a játékos meg akarja mutatni, hogy több van benne, mint az előző szezonban mutatott teljesítménye. Ez rendben is van, lényeg a célok reális kijelölése. Továbbá lépésről-lépésre való elérésükhöz  a megfelelő stratégia kidolgozása.

realizmus szakaszában a játékos felismeri saját képességeit, lehetőségeit és korlátait. Ilyenkor reálisabb képet alkot magáról. Ehhez azonban kellő önismeretre van szükség, mert csalódást okozhat benne, ha aktuálisan nem tudja megvalósítani az általa oly régóta tervezett és vágyott célt. Az erős kapcsolati háló, a család támogatása és a tudatosság fontosak lehetnek ebben a szakaszban.

Ha a játékos bekerül a stagnálás szakaszába, lelkesedése és teljesítménye romlik. Érdeklődése csökken az edzésfeladatok, mérkőzések iránt. Ezt gyakran úgy éli meg az edző, hogy nem teszi eléggé oda magát játékosa a pályán. Ilyenoor úgy gondolkodik róla: „Van helyette másik játékos, aki motiváltabb, beteszem inkább őt.” Ettől azonban még inkább elveszíti motivációját a labdarúgó és tovább sodródik a teljes kiégés felé. Általában ilyenkor kéri a játékos vagy edzője sportpszichológus segítségét. Hiszen a sportoló már nem azt a teljesítményt nyújtja a pályán, amiért szerződtették.

A negyedik, frusztrációs szakaszban a sportoló saját elvárásai már nem egyeznek a valósággal, ami komoly frusztrációt okoz számára. Ilyenkor gyakran edzésbe menekül a játékos és az edzésmunka bizonyítási kényszere lesz domináns. Miközben privát szférája teljesen beszűkül, csapattársaival és edzőjével való kapcsolata romlik. Illetve magánélete is megsínyli ezt az állapotot. Ebben az esetben már hosszabb sportpszichológiai folyamatra van szükség, általában a klubváltást és az új csapatba való beilleszkedési folyamatot összekapcsolva.

Az apátia szakaszában közöny és érdektelenség a legjellemzőbb tünetek. A játékos magába fordul, rosszkedvű, reményvesztett és már nincs benne lelkesedés. Nem tűz ki magának újabb célokat, mert fél a valós vagy vélt kudarcoktól. Sportban és a magánéletében sem talál örömöt. Ez az állapot egészségügyi problémákat, mentális zavarokat és sérüléseket is okozhat. Ebben a szakaszban a sportolói identitás kérdőjeleződik meg és felmerül az élsport befejezése is.

A kiégés megelőzése és kezelése

jól képzett edző gazdálkodik sportolója erejével, olyan módszereket keres, amelyek változatos terhelést eredményeznek. Reális célokat tűz ki játékosa felé és a teljes fejlődési folyamatra is koncentrál. Nem csak a pillanatnyi sikerekre. Partnerként tekint a játékosra, így a szakmai ötleteit és visszajelzéseit komolyan veszi. Hasznos jelezni a sportoló felé, miben volt jó egy-egy edzés vagy mérkőzés alkalmával. Aztán megbeszélni, miben szükséges még fejlődnie. Egyértelmű, konkrét instrukciókat adva, a pozitív kritika és támogató kommunikáció elengedhetetlen a kiégés megelőzésében.

További lényeges szempont, hogy legyenek olyan időszakok az edzések, mérkőzések között, amikor a sportolónak engedélyezett a „pihenés luxusa”. Amikor az élsporttól teljesen független dologgal foglalkozhat. Feltöltődve hatékonyabb lesz a teljesítménye, ami végső soron a csapat sikerességét eredményezi. A sportoló felelőssége is, hogy amennyiben a kiégés tüneteit tapasztalja magán, keressen fel sportpszichológust. Megtanulhat különféle relaxációs technikákat, melyek támogatják őt a feszültséggel való megküzdésben és hatékony pihenésben. A sportpszichológiai folyamat során a labdarúgó önmagára fókuszálhat, önismereti fejlődésen megy keresztül. Megtanulja teste jelzéseit felismerni, elfogadni és komolyan venni.

Összességben azt mondhatjuk, a képességek, kihívások, magánélet és élsport összhangja lényeges tényező a kiégés megelőzésében. Munkám során azt tapasztalom, manapság már egyre kevésbé titkolóznak a sportolók azzal kapcsolatban, hogy sportpszichológushoz járnak. A reális önértékeléshez hozzá tartozik, hogy felismerik, szakmai támogatásra van szükségük mentális egészségük megóvása, fejlesztése érdekében.

Besorolás Cikk, Közéleti cikkek