Csoportos fejlesztő foglalkozások

Csoportnormák feltárása és az eredmények alapján intervenciós program kidolgozása Csoportnormák feltárása és az eredmények alapján intervenciós program kidolgozása

Minden csoport, legyen az iskolai osztály, vagy éppen egy labdarúgó csapat, szabályok szerint működik. Az osztályfőnök, vagy akár edző által közvetített nyílt normák mellett megjelenhetnek rejtett normák is, melyeket a csoport tagjai alkotnak és tartanak fent. Sajnos azonban ezek nem mindig segítik a csoport hatékony működését. Csoportos foglalkozások során lehetőség van az előzetesen feltárt destruktív, rejtett normák korrigálására, így segítve a hatékonyabb együttműködést osztálytársak, csapattársak között.

Csoport informális szerkezetének feltárása és az eredmények alapján a csoport működési hatékonyságának növelése Csoport informális szerkezetének feltárása és az eredmények alapján a csoport működési hatékonyságának növelése

Egy csoport hatékony működését a szabályok mellett meghatározza tagjainak egymáshoz való viszonya is. Kik tekintenek egymásra barátként, kik a népszerű csoporttagok, kik magányosak a csoporton belül? Vannak-e klikkek a csoporton belül és ha igen, azoknak milyen hatása lehet az osztály, esetleg a csapat hatékonyságára nézve? Csoport foglalkozások révén lehetőség van a magányos, így peremhelyzeten lévő tagok beintegrálására. Emellett a klikkeket vizsgálva korrigálni lehet azok esetleges negatív hatásait a csoport működésére nézve. A csoport normáinak- és informális szerkezetének együttes feltárása pedig még hatékonyabbá teheti csoportra szabott tréningprogram kidolgozását.

Felelősségérzet és fejlődési szemléletmód kialakítása, fejlesztése csoportfoglakozások során Felelősségérzet és fejlődési szemléletmód kialakítása, fejlesztése csoportfoglakozások során

Egy csoport életében fontos, hogy felelősséget vállaljanak a tagok saját viselkedésükért, illetve közösségük hatékony működéséért is. Emellett az erőfeszítésekbe, kitartó csapatmunkába vetett hit ugyancsak jobb teljesítményt eredményezhet a csoport életében. Ennek megfelelően a felelősségérzet szintjeinek-, illetve a szemléletmód típusának feltárását követően lehetőség nyílik az adott csoportra specifikusan kialakított, a felelősségérzet és szemléletmód fejlesztésére irányuló tréningprogram kidolgozására és gyakorlati alkalmazására.

Csoportos fejlesztő foglalkozások

Felelősségérzet fejlesztését célzó tréningprogramon kiemelkedően résztvevő U19-es játékosok